ΒΙΟΔΡΑΜΑ

Ο υπεύθυνος παραγωγής των Blueberries κ. Νικόλαος Παπουτσής είναι βιοκαλλιεργητής, Ιδρυτής και Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βιοκαλλιεργητών και Βιοκτηνοτρόφων Νομού Δράμας με διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΔΡΑΜΑ».

Ο συνεταιρισμός ιδρύθηκε το 2007 από μία ομάδα βιοκαλλιεργητών με έδρα την Δράμα. Οι κύριοι στόχοι του συνεταιρισμού είναι η εγκατάσταση, η παραγωγή, η τυποποίηση και η διάθεση της παραγωγής των Blueberries.

Biodrama Blueberry