Γλώσσες:
Blueberry Αρχική Σελίδα Προιόντα Blueberry Φυτεία Blueberry Ιστορία Blueberry Σχετικές Μελέτες Blueberry Βιολογική Καλλιέργεια Blueberry Επικοινωνία Blueberry

 

 

 

Ύστερα από πολλές έρευνες και μελέτες που διεξήχθησαν κατά τα έτη 2003-2005 στην περιοχή του Νομού

Δράμας, η καινοτόμος φυτεία των Blueberries εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2005 και συγκεκριμένα στα πρότυπα αγροκτήματα που βρίσκονται στις αγροτικές περιοχές του  Δ. Δ. Καλαμπακίου Δράμας και του Δ. Δ. Κουδουνίων Δράμας.

Το όραμα του βιοκαλλιεργητή και εμπνευστή της ιδέας κ. Νικόλαου Παπουτσή για την εισαγωγή και εγκατάσταση της νέας καλλιέργειας στον ελληνικό αγροτικό χώρο έγινε πραγματικότητα.
Στη φυτεία, η έκταση της οποίας ανέρχεται στα 40 στρέμματα, εφαρμόζονται οι κανόνες παραγωγής της βιολογικής γεωργίας.

H ομάδα παραγωγών ελέγχεται και πιστοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2092/91 (βιολογική γεωργία), από τον Φορέα Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων και συστημάτων διοίκησης a CERT Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πιστοποίησης Α.Ε.